Terug

Alcohol is Gif


11/15/2016


Alcohol is Gif

WORDT DIT HET WIJNETIKET VAN DE TOEKOMST? Na een aantal schijngevechten heeft het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs (VAD) de finale aanval ingezet op al wie alcohol gebruikt. Daarbij wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen wie daadwerkelijk verslaafd is aan alcohol en wie tot gisteren nog beschouwd werd als een gematigd en verantwoord drinker. “Alcohol is altijd giftig!” orakelt het VAD.

België en bij uitbreiding de hele wereld zonder cafés, cocktailbars, brouwerijen of wijnwinkels: wie dacht dat dat alleen maar een onzalige nachtmerrie was, is ondertussen een illusie armer. In de ideale wereld van het VAD wordt geen druppel alcohol meer geconsumeerd. Dan zal zelfs het etiket hierboven niet meer nodig zijn. Wie in de (verre?) toekomst nog wijn, bier of gedistilleerd zal willen nuttigen, riskeert zich daarvoor buiten het legale circuit om te moeten bevoorraden. Met nog veel grotere gezondheidsrisico’s tot gevolg. Oeps, daar had men even niet aan gedacht.

Ik weet het wel, de vorige paragraaf is voorlopig gelukkig nog geen realiteit, maar het kadert wel voor 100 % in de krijtlijnen die het VAD vandaag uitzet. “Alcohol is vanaf de eerste druppel een product dat je lichaam vergiftigt, “ luidt de persboodschap van het VAD. “Het wordt tijd dat iedereen dat beseft . En drank is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar ook de boosdoener bij veel ongevallen en vechtpartijen.”

Het zal de kritische lezer opvallen dat hier al direct een gelijkschakeling van “drank” en “alcohol” plaatsvindt, alsof wijn bijvoorbeeld uitsluitend bestaat uit alcohol. Bij de demonisering van de alcoholhoudende dranken, wijn in het bijzonder, wordt totaal voorbijgegaan aan de talrijke gezonde elementen die hier eveneens in aanwezig zijn. Wijn bevat antioxidanten, vitaminen, resveratrol, …. Over de gezondheid bevorderende eigenschappen van wijn zijn in de loop van de geschiedenis ontelbare publicaties verschenen. Dat wordt door het VAD allemaal van tafel geveegd.

Zelfs de door het VAD geviseerde alcohol kan door zijn antiseptische eigenschappen bijdragen tot een betere gezondheid. Zo toonden onderzoekers van de Harvard School of Public Health aan dat wie twee glazen rode wijn per dag drinkt, bijna de helft minder verkoudheden te verduren krijgt.

Krijgen we in de toekomst wijnetiketten in de stijl van de waarschuwingen op sigarettenpakjes? Het is inmiddels geen vrijblijvende denkoefening meer! Moeten we ons niet beginnen afvragen of dat geen stap te ver is? Ik mag hopen van wel. Volgens het VAD zijn er in ons land 11 tot 12 % probleemdrinkers. Ik wil die cijfers niet betwisten. Maar moeten de ruwweg 90 % consumenten zonder probleem daarvoor gestraft worden? Verantwoorde consumptie van wijn leidt tot een gecultiveerde gastronomie, die genoten wordt in een gemoedelijke sfeer waar interessante gesprekken ontstaan en gedachten worden uitgewisseld. Wijnkenners zijn gefascineerd door aspecten als millésime en terroir. Dat achterhalen in een wijn vraagt een opperste concentratie, die haaks staat op elk onverantwoord gebruik. In plaats van een campagne te voeren die wijn-, bier- of gedistilleerddrinkers stigmatiseert, zou men beter inzetten op het leren kennen en genieten van deze producten. Een dergelijke opvoeding van de consument leidt automatisch tot een verantwoord verbruik. En vooral tot meer plezier in het leven. Gezondheid. Marc Gillis, Redacteur WineTaster